Go­mor­ron!

Göteborgs-Posten - - SIDAN 1 -

”Upp­fin­nar-Joc­ke” är alltjämt of­tast en han. Men kvin­nor­na blir allt fli­ti­ga­re när det gäl­ler nya idéer, fram­går av FN:s se­nas­te glo­ba­la pa­tent­sta­tistik.

Av de uppe­mot en kvarts mil­jon pa­tent som FN-or­ga­net Wi­po pub­li­ce­ra­de för­ra året fanns det minst en kvin­na med som upp­hovs­per­son i 31 pro­cent. För tio år se­dan var mot­sva­ran­de siff­ra ba­ra 23 pro­cent, upp­ger Wi­po (World In­tel­lectu­al Pro­per­ty Or­ga­ni­za­tion). I syd­ko­re­ans­ka pa­tent finns kvin­nor med i pre­cis 50 pro­cent av fal­len. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.