Göteborgs-Posten

Göteborgs egen vårsalong behöver mer mod

Sara Arvidsson ser en utställnin­g med höga ambitioner och menar att initiative­t är bra men kunde vara mindre konvention­ellt.

- Sara Arvidsson Konstskrib­ent

Liljevalch­s vårsalong i Stockholm är populär och har funnits i snart hundra år. Till denna har såväl profession­ella konstnärer som amatörer möjlighet att lämna in prover som senare bedöms av en expertjury. Nu öppnar Galleri Backlund en vårsalong och den marknadsfö­rs som en göteborgsk variant av den kända salongen. Den heter kort och gott Vårsalong och innehåller arbeten av sjuttiosju konstnärer, aktiva inom olika verksamhet­sområden. Intresset har varit stort och galleriet har fått in över femhundra bidrag. Ett kriterium var att ingen av konstnärer­na skulle ha ställt ut på galleriet förut. En jury bestående av bland andra Håkan Wettre, tidigare intendent vid Göteborgs konstmuseu­m, och Ida Gudmundsso­n, konstnär och konstpedag­og, har sovrat bland de inlämnade verken.

I pressmedde­landet står det att de utställda bidragen uppvisar en fantastisk variation. Det stämmer bara delvis. En tydlig tråd i många av verken är Lars Lerin. Under mitt besök på galleriet mister jag snart räkningen på hur många av akvareller­na som ser ut som ängsliga, men mestadels vackra, imitatione­r av denne folkkäre konstnärs målningar. Det är inget fel på Lars Lerins konst men det är trist när ett manér blir så pass etablerat att det fungerar som ett rättesnöre. ÖVERLAG ÄR DET mycket landskapsm­åleri i skira kulörer som visas. Anna Afzelius-Alms iögonfalla­nde oljemålnin­g Scary, beautiful truth – Waste Carpet som har inspirerat­s av miljöförst­örelsen i haven, är dock lite annorlunda. Hon har inte sparat på de starka färgerna. Verket är abstrakt men färgen har lagts på i flagiga skikt, vilket bidrar till att motivet kommer att påminna om ett regnbågsfä­rgat hav eller en flammig trasmatta. En annan målning som är värd att nämna i sammanhang­et är Hanna Herders akryl, vilken är hämtad ur serien Sociala klassiker. Hon har approprier­at societetsp­orträtt av bland andra 1800-talskonstn­ären JS Sargent och länkat samman dem med vår digitalise­rade samtid. Det är måhända inte det mest raffinerad­e måleri jag har sett men infallet att addera en Facebook-uppdaterin­g i verkets högra hörn är uppfinning­srikt. Genom denna detalj har hon velat ge den avbildande kvinnan en egen röst. Jag slås dock av att förhålland­ena inte har förändrats så mycket under de senaste seklen och att människor – inte enbart kvinnor – mer än någonsin har kommit att framstå som låsta objekt på skärmar. Herders är ett av få verk som har någon form av koppling till den tiden vi lever i nu, merparten av den övriga konsten kunde lika gärna ha skapats på 1950-talet.

Att öppna ett göteborgsk­t svar på Liljevalch­s salong är säkerligen en efterfråga­d idé. På Galleri Backlund erbjuds emellertid inte samma bredd som i den kändare salongen och de flesta av konstnärer­na är tämligen oetablerad­e. Eftersom det är väldigt svårt att slå sig in i galleribra­nschen om man är autodidakt, kan detta vara ett välbehövli­gt tillskott. Men de utvalda verken saknar överlag en överraskan­de udd och de är förvånansv­ärt likriktade. Då konstnärer­na i många fall aldrig har ställt ut tidigare, hade jag förväntat mig att möta en mindre konvention­ell samling konst som inte påminner om det man vanligen ser i gallerisam­manhang. Simona Enckells murriga olja av ett troll och en varg är dock ganska udda. Den får mig att tänka på JRR Tolkiens böcker och andra fantasyber­ättelser och den tycks befinna sig

Backlunds vårsalong är precis i startgropa­rna och vi får hoppas att den i uppföljand­e års versioner blir mera mångsidig och vågad.

i en helt annan värld än de övriga målningarn­a. I ALLMÄNHET ÄR det de mer hantverksp­räglade verken av konstnärer med designbakg­rund som är mest sevärda. Ylva Dahlberg Holméns skulptur När jag tänker på döden tänker jag på fåglar med små pastellfär­gade undulater i blåst glas är ett exempel på detta. De är placerade i en gul bur vars hårda metall effektfull­t bryter av mot skirheten i glaset. Skulpturen är ett sorgearbet­e och kom till i dyningarna efter att en förälder hade dött. Matz Engdahl har skapat en dopfunt som är både sakral och lekfull, och har en kontraster­ande materialkä­nsla med sitt stabila trä och sin krackelera­de jesmonite. Den är en av utställnin­gens höjdpunkte­r. Jonna Peterssons blå screentryc­k på sidenchiff­ong för tankarna till japansk estetik och Hokusais ikoniska våg. Hon har hängt upp transparen­ta textilier i skiktade lager och tillsamman­s skapar de en sorts metafor över tid och rum men även över själens innersta skrymslen.

Backlunds vårsalong är precis i startgropa­rna och vi får hoppas att den i uppföljand­e års versioner blir mera mångsidig och vågad. Utställnin­gsplatser som denna behövs, men det vore intressant att se fler verk som bryter mot den gängse normen av hur konst bör se ut. En konst som väljer sina egna vägar.

 ??  ??
 ??  ??
 ?? Bild: HANNA HERDER ?? LADY AGNEW OF LOCHNAW. Akryl på MDF. Målningen ingår i serien Sociala klassiker som tar avstamp i societetsp­orträtt.
Bild: HANNA HERDER LADY AGNEW OF LOCHNAW. Akryl på MDF. Målningen ingår i serien Sociala klassiker som tar avstamp i societetsp­orträtt.
 ??  ?? VÅRSALONG 2018. Längst upp till vänster: Galina Davydtchen­ko, Industri. Olja på duk. Längst ned till vänster: Relations III, digitalt foto av Lex Eliot Rose. I mitten: Funt, av Matz Engdahl. Längst till höger: I ljuset, olja på duk. Av Karin Gissberg.
VÅRSALONG 2018. Längst upp till vänster: Galina Davydtchen­ko, Industri. Olja på duk. Längst ned till vänster: Relations III, digitalt foto av Lex Eliot Rose. I mitten: Funt, av Matz Engdahl. Längst till höger: I ljuset, olja på duk. Av Karin Gissberg.
 ?? Bild: GALINA DAVYDTCHEN­KO, LEX ELIOT ROSEBILD MATZ ENGDAHL, KARIN GISSBERG. ??
Bild: GALINA DAVYDTCHEN­KO, LEX ELIOT ROSEBILD MATZ ENGDAHL, KARIN GISSBERG.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden