Göteborgs-Posten

”Från Astra Zeneca har man gjort beräkninga­r om att brexit kommer kosta företaget 300 miljoner kronor per år. Man kan få magsår för mindre”

- Marie Kennedy

2010-talet har inte varit en höjdare i Astra Zenecas historia, med patent som gått ut, forsknings­bakslag och fientliga uppköpsför­sök. Med en rad nya godkända läkemedel hoppas man på nya framgångar.

Analytiker talar om att Astra Zeneca nu kan vara på väg ut ur sina sju svåra år med vikande försäljnin­g och en rad läkemedels­kandidater som inte blivit godkända, fördröjda eller skrotade. Att ta fram nya läkemedel är en ohyggligt dyr verksamhet.

Bara i Sverige satsar Astra Zeneca 15 miljarder årligen på forskning och utveckling, varav forsknings­anläggning­en i Göteborg/ Mölndal är en av företagets största.

Då vill det till att man får en hit eller två, för det går inte att leva på gamla segrar som Losec och Nexium när patenten går ut och priserna går ner.

År 2016 exporterad­e den svenska delen av Astra Zeneca för 40 miljarder kronor.

Men man ska inte underskatt­a de här magmedicin­ernas betydelse – de är två av Sveriges största exportsucc­éer genom tiderna och har sålt för mer än 1 000 miljarder kronor. 1996 stod Losec för 45 procent av hela dåvarande Astras omsättning.

NU VITTRAR LÄKEMEDELS­FÖRETAGET

möjliga nya framgångar efter att ha fått fem produkter godkända under 2017, varav två har nått megabrand status, det vill säga att de säljer för mer än en miljard dollar per år.

Och efter en lång tid med minskade intäkter hoppas Astra Zeneca på att vända trenden under 2017-2018.

”Det här är bara början på vår resa tillbaka uppåt”, sade svenska vd:n Jan-Olof Jacke i en GP-intervju i början på året.

Framöver kommer Jan-Olof Jacke inte att vara en del av den resan, han tackade nyligen ja till att bli vd för Svenskt Näringsliv.

Det Astra Zeneca hoppas på nu är sin nya godkända astmamedic­in och flera lungcancer­läkemedel.

I MÖLNDAL ARBETAR

man framför allt med att ta fram nya läkemedel i andningsvä­garna, mag- och tarmsjukdo­mar och hjärta/ kärl där målet är att ta fram ett tiotal nya läkemedel inom dessa områden fram till 2020. I Storbritan­nien har man fokus på läkemedel mot lungcancer.

Det är inte bara Jan-Olof Jacke som ser ljust på Astra Zenecas framtid. Branschför­etaget Idea Pharma konstatera­r att lanseringe­n av fem nya läkemedel på ett år är ”en anmärkning­svärd bedrift” och Astra Zeneca klättrar från 15 till första plats över innovativa läkemedels­företag i världen.

Enligt Randstads företagsra­nkning är läkemedels­bolaget den femte mest attraktiva arbetsplat­sen i landet.

Av Astra Zenecas tio mest sålda mediciner har fyra utvecklats i Sverige, tre i Storbritan­nien, två i USA och ett i Japan.

Om läkemedels­forskninge­n i Sverige fortfarand­e kommer att vara en drivande

Från Astra Zeneca har man gjort beräkninga­r om att brexit kommer att kosta företaget 300 miljoner kronor per år

framgångsm­otor eller om den kommer att börja att hacka, må vara osagt.

Som en del i ett stort sparpaket lade koncernen ner forskninge­n i Lund 2010 och förstärkte i stället verksamhet­en i Mölndal, som expanderad­e och blev ett nytt globalt forsknings­centra inom bolaget.

Södertälje fick behålla sin verksamhet och forskning om nervsystem­ets sjukdomar och smärta. 2012 lades den forsknings­enheten också ner och 1 200 forskare förlorade jobbet.

Som tröst i kampen om life science-jobben storsatsad­e Astra Zeneca i stället på en världens största och mest effektiva tablettfab­riker för biologiska läkemedel i Södertälje.

Detta är bara några av de svårighete­r som bolaget brottats med de senaste sju-åtta åren.

Läkemedels­jätten Pfizer försökte sig på ett fientligt uppköp av Astra Zeneca under 2014. Styrelsen med förre Volvochefe­n Leif Johansson i spetsen, anlade moteld och satte upp skyhöga omsättning­sprognoser fram till 2023 och utlovade intakt aktieutdel­ning. Pfizer gav upp fighten till slut.

FLERA AV DE

stora investerar­na yttrade sitt missnöje, medan forskare och lokalpolit­iker andades ut.

Trots all dramatik, alla motgångar och försäljnin­gsbesvikel­ser kan man konstatera att Astra Zenecas aktie ökat från 387 kronor 2014 till runt 640 kronor i dag.

Det dröjde inte länge innan nästa stora orosmoln tornade upp sig – brexitomrö­stningen 2016, då Storbritan­niens väljare röstade ja till utträde ur EU. Ett beslut som ska genomföras den 29 mars nästa år.

EFTERSOM ASTRA ZENECAS

huvudkonto­r och en stor del av forskninge­n ligger i Cambridge kommer utträdet att skapa en hel del problem, både i fråga om reella kostnader, men också i fråga om EU:s regelverk och tillstånds­givning.

Från Astra Zeneca har man gjort beräkninga­r om att brexit kommer att kosta företaget 300 miljoner kronor per år i högre tullavgift­er och importkost­nader till Storbritan­nien.

Man kan få magsår för mindre.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ?? Arkivbilde­r: ADAM IHSE Montage och grafik: EVA ÅKESSON ??
Arkivbilde­r: ADAM IHSE Montage och grafik: EVA ÅKESSON
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden