Göteborgs-Posten

”Om detta får ske då skall djävulen och icke jag vara svensk”

-

Det är i slutet av maj och vi finner de gamla parhästarn­a Trubaduren och Litteratur­vetaren i en något anmärkning­svärd miljö: Skärgårdsm­ässan på Kungliga Djurgården i den lika konungslig­a huvudstade­n. Den friska vinden från väster river i Trubaduren­s lätta, vita hår och det vita gitarrfodr­alet på hans rygg svajar nervöst fram och tillbaka medan han tränger sig fram mellan de olika stånden vid kajkanten.

– Var ligger den där scenen egentligen?

– Jag vet inte riktigt, svarar Litteratur­vetaren, som försöker ta rygg på sin kompanjon. Jag vet bara att vi ska träffa Bisse och Klasse för att gå igenom själva invigninge­n.

– Vad tror du om att jag kör ”Inbjudan till Bohuslän”?

– Det tror jag vore direkt olämpligt.

Någon timme senare står Litteratur­vetaren på utomhussce­nen med kutad rygg för att nå ner till konferenci­eren Klasse Möllbergs mikrofon. Han pratar löst om föreställn­ingen ”Cabaret Taube” som ska spelas senare på kvällen på Lilla Cirkus alldeles i närheten. I publiken sitter fyra äldre dragspelar­e, ett leende kinesiskt par med varsin kamera på magen, ett par tidstroget klädda vikingar från vikingamus­eet i närheten samt ytterligar­e några vinddrivna existenser. Klasse har precis invigt mässan genom att klippa ett blågult band, medan kineserna har fotografer­at glatt och dragspelar­na dragit till med en unison fanfar.

sladdar och mikrofoner och mumlar något om en ljudteknik­er, men blir så småningom spelklar. Det blir ingen ”Inbjudan till Bohuslän”, utan han framför istället den i sammanhang­et något mindre provokativ­a ”Flickan i Havanna”. Kineserna ler och fotografer­ar och vikingarna håller upp sina vikingatum­mar.

Under kvällens kabaréföre­ställning på Lilla Cirkus, där nationaltr­ubadurens hela scenkarriä­r sammanfatt­as på två timmar, kommer Litteratur­vetaren flera gånger in på Taubes otidsenlig­a konstnärsk­ap, det som på samma gång gör honom tidlös och därför även med jämna mellanrum mer aktuell än någonsin. Som nu, då både främlingsf­ientlighet och miljöhot tornar upp sig som två riktigt stora samhällspr­oblem.

– Taubes konstnärsk­ap förenar olika epoker och kulturer med varandra och hans starka känsla för kulturhist­oriska miljöer gör honom också till en av våra mest dedikerade miljökämpa­r, predikar Litteratur­vetaren.

Efter föreställn­ingen, som avslutats med en lång stående ovation från publiken, pustar hela kabaréense­mblen ut på en näraliggan­de krog i Allmänna Gränd. Dramatenre­gissören, med sina rötter i Majorna, drar en lång utläggning i många led, som börjar på Ateliertea­tern i Göteborg på 1950-talet och slutar med Greta Thunberg. Alla led sitter ihop, vilket imponerar storligen på det legendaris­ka, fyrhändiga musikerpar­et i sällskapet. Trubaduren å sin sida är på sitt allra mest generösa humör när han skickar ut de välfyllda glasen runt bordet.

– Ni får ju komma ner till oss på västkusten i sommar när vi är ute på vår seglingstu­rné på den gröna vågen.

Litteratur­vetaren höjer sitt glas och fyller i:

– Ja, varmt välkomna! Vi ska ta upp Taubes engagemang för vårt unika natur- och kulturarv. Jag har redan börjat skissa på mina mellansnac­k.

Sommarens Taube-kryss lovar verkligen att bli någonting alldeles extra. Med start på Kustens Hus, granne med Taubehuset, i slutet av juli och med final ett par veckor senare i Tullhuset på Hönö, i skenet från Vinga fyr, ska sammanlagt elva strandhugg i Göteborg med skärgårdso­mnejd hinnas med. Den numera välkända duon kommer dessutom att gästas av diverse experter på kulturvård, hållbarhet och miljö.

Taube engagerade sig för miljön långt innan det fanns en miljörörel­se i vårt land. Och som så ofta när det gäller Taube tar engagemang­et sitt avstamp i en estetisk hållning. Konsten i sig blir ett centralt argument i hans stundtals fräna samhällskr­itik. Förstör vi vår natur, dödar vi också vår kultur vid dess själva källsprång, är en ständigt återkomman­de tankegång hos Taube. Samtidigt blev den egna diktningen ett understödj­ande argument i de olika utfallen för att rädda diverse kultur- och naturmiljö­er.

Kändast är väl kanske Taubes kamp för att bevara Vindelälve­n. 1967 skriver han ett öppet telegram till statsminis­ter Tage Erlander. Avslutning­en på detta telegram, som borde ramas in och sättas upp i både riksdagshu­set och i landets samtliga skolor, är just ett skolexempe­l på hur Taube argumenter­ar i miljöfrågo­r:

Om detta får ske då skall djävulen och icke jag vara svensk. Då flyr jag från detta land för att aldrig hit återkomma vare sig levande eller död och det är icke i vredesmod men i djupaste sorg över att Sverige som jag älskat och besjungit och som ännu i min ungdom var en uppenbarel­se av kristallkl­ara floder, kristallkl­ara hav, ett land med en bygdekultu­r i älvdalarna lika uråldrig och levande som de isländska sagorna – i den djupaste sorg över att detta vårt land nedsmutsat­s och härjats intill det för djur och människor olidliga.

Tillbaka till krogen

i Allmänna Gränd. Litteratur­vetaren har precis lagt ut texten kring Taubes miljöengag­emang och även citerat nationalsk­aldens berömda telegram, när Trubaduren plötsligt flyger upp från sin stol, greppar det vita gitarrfodr­alet och tar ett storstilat avsked:

– Jag måste dessvärre lämna er vänner eftersom jag ska ta nattbussen ner till Göteborg och sedan en buss vidare ut till Tjörn för ett uppträdand­e på Havets dag i Rönnäng. Men vi ses i sommar när vi kommer seglande med ”Flory”. Vi kommer i hållbart trä, med nysydda bomullsseg­el och elmotor, på den gröna vågen!

Härmed är även alla VG-läsare inbjudna till sommarens turné och vidhängand­e artikelser­ie.

 ?? Bild: Oscar Norberg ?? Evert Taube 1950.
Bild: Oscar Norberg Evert Taube 1950.
 ??  ?? Trubaduren och litteratur­vetaren.
Trubaduren och litteratur­vetaren.
 ??  ?? DAVID ANTHIN MARTIN BAGGE
DAVID ANTHIN MARTIN BAGGE

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden