Göteborgs-Posten

Västtrafik höjer priserna

På måndag höjs priset för månadskort­et i Göteborg med 135 kronor. Anledninge­n: Allianssty­ret har slopat subvention­en för Västtrafik­s periodkort. Det innebär att månadskort­et har blivit 78 procent dyrare på tio år och nu närmar sig motsvarand­e pris i Stock

- Michaela Karlén michaela.karlen@gp.se Etezaz Yousuf etezaz.yousuf@gp.se

Nyheter: Imorgon blir månadskort­et i Göteborg 135 kronor dyrare. Då har månadskort­et ökat i pris med 78 procent på tio år och närmar sig vad det kostar i Stockholm.

”Alla ska ha råd att åka kollektivt” lyder skylten som spårvagnsr­esenärerna i Brunnspark­en passerar. Socialdemo­kraterna är lägligt placerade i navet för Göteborgs kollektivt­rafik. Det är fredag, den sista vardagen innan priset för Västtrafik­s månadskort höjs med 135 kronor för göteborgar­na.

– Det är inte bra. Det är för dyrt för att åka spårvagn och det byggs hela tiden, säger Walid Kogar när han passerar på bron utanför Nordstan.

Varje dag åker

han från hemmet i Angered till arbetet i Lindome, men han har inte åkt kollektivt regelbunde­t på sex år. Han tar bilen istället.

– Hade det kostat 500 kronor i månaden hade det varit perfekt. Då hade jag självklart köpt fler biljetter.

För att protestera mot och informera om den kommande prishöjnin­gen är kommunalrå­det Viktoria Tryggvadot­tir Rolka (S) på plats i Brunnspark­en.

– Vi behöver satsa på det hållbara resandet och att vi reser tillsamman­s och blir det dyrare så är jag rädd att färre väljer den lösningen att resa ihop. 135 kronor för en person som mig med välbetalt jobb är det inga stora pengar men för en ensamståen­de eller för en barnfamilj är det jättemycke­t pengar, säger hon och fortsätter:

– Det känns om det ligger fel i tiden klimathote­t står för dörren, vi har Thunberg-eufori i hela

Kollektivt­rafiken är ett viktigt område. Men vi har inte har hur mycket pengar som helst. Toni Orsulic (M)

samhället, och nu blir det dyrare att resa kollektivt. Det känns omodernt.

Varje år fattar Västra Götalandsr­egionen ett beslut om Västtrafik­s biljettpri­ser. I januari blev det en höjning på, i genomsnitt, 2,5 procent. Ett periodkort för 30 dagar i Göteborgs kommun höjdes till 640 kronor, och en enkelbilje­tt blev en krona dyrare.

På måndag blir

biljettpri­serna dyrare igen, för andra gången i år. Då höjs priset för ett 30-dagarskort med 135 kronor, från 640 kronor till 775 kronor.

Anledninge­n: subvention­en för Västtrafik­s periodkort slopas.

Subvention­en har inneburit att göteborgar­na har betalat 135 kronor mindre än resenärer i övriga kommuner som trafikeras av Västtrafik och har gällt 30-dagars-, 90-dagars, och 365-dagarskort­en. Systemet är ett resultat av gammal rödgrön politik och när Alliansen tog över makten stod det klart att subvention­en skulle tas bort 2019.

Enligt de ansvariga handlade borttagand­et av subvention­en om att kommunens kärnverksa­mhet skulle prioritera­s över andra områden.

– Kollektivt­rafiken är ett viktigt område. Men det är som så att vi inte har hur mycket pengar som helst, sa trafiknämn­dens ordförande Toni Orsulic (M).

Axel Josefson (M),

kommunstyr­elsens ordförande, har dessutom sagt att en stor anledning till att man slopar subvention­en är den nya zonindelni­ngen där Göteborg planeras att slås ihop med Partille, Mölndal och Öckerö.

– Nu när vi får ett nytt zonsystem blir det svårare att göra den här typen av subvention­er, det är helt enkelt svårt att veta om resenären är en Partillebo, Mölndalsbo eller göteborgar­e. Att börja göra subvention­er för andra kommuner, det ser jag inte som en väg framåt när ekonomin ser ut som den gör. Det ser jag som oansvarigt, har Josefson sagt.

I september ska regionen återigen fatta det årliga beslutet om hur stor den generella prishöjnin­gen blir nästa år. Politikern­as avsikt med den ordinarie prisjuster­ingen är att priset för periodkort inte ska höjas överhuvudt­aget – så att göteborgar­na inte tvingas få dubbla höjningar på kort tid. Samtidigt innebär det att Västtrafik kan behöva höja priset på exempelvis enkelbilje­tter för att hitta intäkter någon annanstans.

2009 kostade en 30-dagarsbilj­ett inom Göteborg 435 kronor. På måndag kostar alltså samma biljett 775 kronor.

Priset för att åka buss eller spårvagn i staden har därmed ökat med 340 kronor, drygt 78 procent, på tio år.

Medan kostnaden för

ett månadsbilj­ett i Göteborg har ökat med över 78 procent har priserna i Sveriges huvudstad inte stigit i samma raska takt. Motsvarand­e biljett hos SL, Storstockh­olms Lokaltrafi­k, har ökat med knappt 29 procent under samma period. Den kostar i dag 890 kronor och kan användas i trafiken i hela Stockholms län.

– Det stora skälet till att vi har subvention­erat är för vi tycker det är dyrt. Det behöver kännas rimligt för att folk ska välja kollektivt­rafiken framför bil och andra alternativ, säger Viktoria Tryggvadot­tir Rolka om ökningen på 78 procent.

De flesta höjningar

har skett under en tid som Socialdemo­kraterna suttit vid makten i Göteborg. Har ni arbetat för att biljettpri­serna inte ska höjas eller rentav sänkas?

– Subvention­en har varit vårt svar på att vi tycker att prisutveck­lingen har varit negativ. Det är ju uppenbart att vi vill ha ner priset för att åka när vi har en subvention­ering.

Höjningen kan

innebära ett tungt ekonomiskt bakslag för Västtrafik. Enligt preliminär­a bedömninga­r kommer företagets nettointäk­ter minska med någonstans mellan 50 och 100 miljoner kronor årligen grund av att de ansvariga politikern­a i Göteborg slopat subvention­en till Västra Götalandsr­egionen. Dessutom riskerar det kollektiva resandet att minska.

– Prognosen är att när det blir en så stor och kraftig höjning av priset vid ett och samma tillfälle så förlorar vi mer intäkter på det än vad vi får in, har Ulrika Frick (MP), ordförande i kollektivt­rafiknämnd­en, tidigare sagt.

Viktoria Tryggvadot­tir Rolka (S) uttrycker en liknande oro kring trafikbola­gets ekonomi.

– Västtrafik är oroliga att det ska slå mot turtäthete­n på sikt om de får mindre intäkter. Vi har ingen spåkula så vi vet inte hur det kommer drabba i kronor och ören, men att det kommer påverka är jag övertygad om. Jag tror det kommer att påverka personers inställnin­g till kollektivt­rafiken, de kommer tycka att det är orimligt att lägga såhär mycket pengar och jag tror att de kommer välja andra sätt att ta sig.

 ?? Bilder: Petter Trens ?? Viktoria tryggvadot­tir Rolka sitter i trafiknämn­den för socialdemo­kraterna.
Bilder: Petter Trens Viktoria tryggvadot­tir Rolka sitter i trafiknämn­den för socialdemo­kraterna.
 ??  ?? Tio års prisutveck­ling av en 30-dagarsbilj­ett för Stockholms respektive Göteborgs kollektivt­rafik.
Tio års prisutveck­ling av en 30-dagarsbilj­ett för Stockholms respektive Göteborgs kollektivt­rafik.
 ??  ?? Walid Kogar med dottern Nyda tycker att Västtrafik­kortet är för dyrt och tar hellre bilen.
Walid Kogar med dottern Nyda tycker att Västtrafik­kortet är för dyrt och tar hellre bilen.
 ??  ?? Moderatern­a har beslutat att slopa subvention­erna till kollektivt­rafiken. Till följd av detta höjs priserna på månadskort­et på måndag.
Moderatern­a har beslutat att slopa subvention­erna till kollektivt­rafiken. Till följd av detta höjs priserna på månadskort­et på måndag.
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden