Göteborgs-Posten

Hemlig väntsal på stationen

I Stockholm och Malmö är de kungliga väntsalarn­a från förr inte längre någon hemlighet – men även på Göteborgs Centralsta­tion finns ett rum som har varit vigt för kunglighet­er.

- Emma Bratt emma.bratt@gp.se

Nyheter: På Göteborgs Centralsta­tion finns ett rum som har varit vigt för kunglighet­er.I dag är det fyllt med kaffekoppa­r och matlådor. Det finns dock planer på att åter ta fram den kungliga glansen.

Historien bakom det mystiska utrymmet är höljt i dunkel – och i dag fyllt med kaffekoppa­r och matlådor. Det finns dock planer på att åter ta fram den kungliga glansen.

En väntsal för kunglighet­er på Centralsta­tionen i Göteborg. Låter det bekant? Om inte, är du knappast ensam om att ha missat fenomenet.

Centralsta­tionen i Göteborg sägs vara Sveriges äldsta och år 1858 ska dåtidens byggnad ha stått klar. När den kungliga väntsalen, som alltså finns kvar om än i annan skepnad, tillkom är dock oklart. Men Jernhusen, som äger och driver Centralsta­tionen, tror att det kan röra sig om någonstans runt år 1870.

Hur länge som denna majestätis­ka plats användes finns det ingen direkt informatio­n om. Historien kring den kungliga vänthallen tycks vara lika dold som vetskapen om att den faktiskt finns. Jernhusen, Hovet, SJ och Stadsbyggn­adskontore­t är några av dem, som GP har varit i kontakt med, i jakten på dokumentat­ion om det mystiska utrymmet.

– Vi har äldre ritningar på Centralhus­et, men ingenting som visar den kungliga väntsalen, säger Axel Wennerlund, arkivarie på Stadsbyggn­adskontore­t.

– Jag har undersökt din fråga vidare, angående kungliga väntsalar, och vi har inga uppgifter om det, uppger Stefan Triumf, presskommu­nikatör på SJ.

Om väntsalen blev ombyggd i samband med den renovering som skedde efter en brand, som härjade på Centralsta­tionen år 1923, eller om kunglighet­er använt den sporadiskt senare än så är alltså oklart.

En anledning till detta kan vara att statliga myndighete­r inte tycks ha behövt söka bygglov under denna tidsperiod.

”Byggnadsnä­mnden startade sin verksamhet 1875 och statliga myndighete­r var under perioder undantagna från plikten att söka bygglov hos kommunerna”, meddelar Stadsbyggn­adskontore­t.

– Statens järnvägar hade en egen bygglovsan­sökan. Man hade egna arkitekter, som hade rätt att göra ombyggnati­oner. Det var lite enklare då, uppger Michael Dahlgren, regionchef på Jernhusen i Göteborg.

Känt är dock att rummets interiör har täckts över med vit väggväv. Jernhusen tror att detta kan ha gjorts på 1960-1970-talet. Men även denna informatio­n saknar dokumentat­ion. – Vad vi har kvar är det handmålade taket och pelare, sen vet vi inte om man skulle börja riva väggarna om det sitter någon panel kvar, berättar Michael Dahlgren.

Men vad används den kungliga väntsalen till i nuläget?

Utrymmet som tidigare har varit en plats för diverse majestäter i väntan på tåg, är i dag personalru­m hos Jernhusen. Det finns dock planer på att restaurera rummen och bjuda in allmänhete­n i den forna kungliga glansen.

– Vi ska göra en utredning nästa år och se vad som finns bakom väggarna, säger Michael Dahlgren.

Göteborg är inte ensam om att ha en kunglig väntsal. Malmö och Stockholm har varsin, båda betydligt mer väldokumen­terade än den på Västkusten.

Den kungliga väntsalen i Stockholm har dessutom ändrat plats vid ett tillfälle. År 1904 ska väntsalen ha upprättats där den ligger i dag, efter att tidigare ha varit placerad närmre Centralsta­tionens entré, vilket kan tyckas praktiskt, men sägs ha lett till stora folkansaml­ingar, som ville ha en skymt av dåtidens kungafamil­j, enligt uppgifter från Jernhusen.

I dag används den kungliga väntsalen i Stockholm främst av Jernhusen, för diverse festligare tillställn­ingar.

I Malmö är den tidigare väntsalen i stället en restaurang, vid namn Bistro Royal, och som namnet antyder finns det fortfarand­e en kunglig glans kvar över platsen. Den kungliga väntsalen i Malmö är dock betydligt mindre än den i Stockholm, men båda har ett liknande upplägg. Ett tidigare damväntrum för drottninge­n och ett stort ankomstrum återfinns bland annat på båda platser.

Jernhusen ska påbörja en utredning under nästa år, för att se vad som får göras med den forna kungliga väntsalen och vad som finns under de vita väggar, som nu pryder företagets personalru­m.

Planen är att restaurera det tidigare majestätis­ka utrymmet och att någon form av verksamhet ska ta plats där.

– Det hade varit fantastisk­t att lyfta fram de här lokalerna, säger Michael Dahlgren.

” Rummets interiör har täckts över med vit väggväv. Jernhusen tror att detta kan ha gjorts på 1960-1970-talet. Men även denna informatio­n saknar dokumentat­ion.

 ?? Bild: Petter Trens ?? Jernhusens fikarum, i en del av det som tidigare var den kungliga väntsalen på göteborgs Centralsta­tion.
Bild: Petter Trens Jernhusens fikarum, i en del av det som tidigare var den kungliga väntsalen på göteborgs Centralsta­tion.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden