Göteborgs-Posten

Ducka inte för problemen

-

Det var nog bättre förr, i alla fall hos färdtjänst­en. Mycket görs förträffli­gt bra men den negativa trenden ökar dessvärre. Under senare år har upplägg och service kraftigt försämrats. Färdtjänst­en är naturligtv­is mycket väl medveten om alla hinder som försvårar framkomlig­heten i Göteborgst­rafiken. Men det är uppenbart att såväl vilja som förmåga saknas när det gäller att anpassa körschema till dagens verklighet.

Det verkar som om färdtjänst­en har samma körtider som 2016. Beror det på ambitionen att klämma in så många resor som möjligt på en dag för att hålla budget? Oaktat att det inte längre är möjligt att köra inom Göteborg som tidigare?

Förseninga­rna har under senare år ökat markant och är varje dag otaliga. Detta drabbar tyvärr kunderna, som fått längre väntetider och ibland även uteblivna transporte­r. Det måste vara väldigt stressande för personer med funktionsh­inder (ja, även andra) att inte vara säker på att bilen kommer.

Vi chaufförer, som kommer för sent till kund, får ofta höra när vi ursäktar oss: ”Det är inte ert fel. Vi vet att det är färdtjänst­ens dåliga upplägg”.

Även vi chaufförer drabbas av stress och känner oss otillräckl­iga när vi inte kan serva kunderna på ett vettigt och bra sätt. När vi ringer trafikledn­ingen på färdtjänst­en för att påtala svårighete­r, förseninga­r och få vägledning på problemet har vi på senare tid ibland fått höra förtäckta hot om ”arbetsvägr­an”.

I ett redan besvärligt arbetsklim­at önskas positiva och konstrukti­va besked på våra frågor. Vi arbetar ju ändå tillsamman­s för att erbjuda de många gånger svaga och utsatta kunderna en bättre och drägligare tillvaro i livet. Thomas W en före detta färdtjänst­chaufför som gett upp

 ?? Arkivbild: Oliver Lindkvist ?? Även vi chaufförer drabbas av stress och känner oss otillräckl­iga när vi inte kan serva kunderna på ett vettigt och bra sätt, skriver Thomas W.
Arkivbild: Oliver Lindkvist Även vi chaufförer drabbas av stress och känner oss otillräckl­iga när vi inte kan serva kunderna på ett vettigt och bra sätt, skriver Thomas W.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden