Göteborgs-Posten

Urinproven är förnedrand­e

-

På anstalten Skogome utgår de från att alla är drogmissbr­ukare. Detta innebär att man som intagen regelbunde­t hämtas för att lämna urinprov. Rutinen är då att man inför två kriminalvå­rdare tvingas klä av sig naken samt inför dessa urinera i en burk. Detta är oerhört förnedrand­e och obehagligt. Även en del av vårdarna känner obehag.

Om man inte lyckas leverera i denna påfrestand­e situation klassas det som en vägran, som bland annat kan leda till indragna besökstill­stånd.

Jag är en av många som har stora problem att kissa i denna stressande, närmast surrealist­iska situation (som tillägg så har jag aldrig och skulle aldrig får för mig att inta någon form av droger).

En förhoppnin­g är att varianten med salivprov som Sahlgrensk­a tagit fram kommer hit. När jag frågade ledningen om alternativ­en saliv-, svett- eller blodprov blev svaret: ”vi använder oss endast av urinprov”. Kanske är denna förnedring en del av straffet? Mr T

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden