Göteborgs-Posten

Partille sparade på äldreboend­et

-

Jag har en vän i Partille. Vi kan kalla henne Malin. Hon har ett funktionsh­inder som hindrat henne att komma ut på öppna arbetsmark­naden. Idag är hon femtio. Av kommunen fick hon ett stödboende och för ett par år sedan ett jobb på ett boende för gamla, 6 timmar om dagen. Där hjälpte hon till att lägga upp maten. Det älskade hon.

Men så kom ett meddelande att kommunen måste spara pengar. Man skulle bygga en attraktiv sportarena och såg sig bland annat nödsakade att minska personal på boendet och att dra in på serveringe­n för de gamla.

Nu sitter Malin hemma. Hon kommer sällan ut eftersom personalen inte har tid och jobbet några timmar varje dag har upphört.

Men sporthalle­ns x miljoner har man i alla fall lyckat skrapa ihop i Partille och därmed lyckats befästa positionen som kommunen med landets lägsta kommunalsk­att. Johan Cullberg

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden