Göteborgs-Posten

Hisingsfes­tivalen ska få stadsdelar att mötas

För två månader sedan kände de inte varandra. Under lördagen stod de som arrangörer för Hisingsfes­tivalen. Sex ungdomar från sex olika stadsdelar fick uppdraget att anordna årets festival i Jubileumsp­arken.

- Agnes Kågström agnes.kagstrom@gp.se

I juni klev de in i samma rum första gången, sex ungdomar mellan 16 och 19 år med det gemensamma uppdraget att anordna Hisingsfes­tivalen.

De har alla tidigare varit aktiva i sina respektive stadsdelar inom olika arrangörse­ller kulturproj­ekt, men det här projektet har varit annorlunda.

– Det vi har gjort tidigare har varit mindre, och det var inte heller 100 procent vi som gjorde det. Vi sa grejer och kom med idéer, men sen var det våra ledare som gick vidare med det, säger Khaled Ahmed.

Den här gången har de fått betydligt större ansvar, genom att planera och arrangera festivalen med stöd och finansieri­ng från Göteborgs stad.

Hisingsfes­tivalen är inne på sitt tredje år, men konceptet har ändrats. Den här gången är festivalen både större och till för en bredare åldersgrup­p, 6–20 år. I Jubileumsp­arken kan dagsbesöka­rna vara med på olika dansworksh­ops, lyssna på spoken word, prova ju-jutsu eller brasilians­k thaiboxnin­g. Under kvällen väntas ett stort gäng artister inta scenen på lastkajen.

Förhoppnin­gen är att festivalen också ska kunna knyta ihop ungdomar fån olika delar av stan, säger Marianne Zakrisson Björck.

– Göteborg är ändå så pass segregerat, speciellt bland unga. De som bor i stan kommer inte ut i förorten och tvärtom. Frihamnen är ganska bra på det sättet för vi är på Hisingen samtidigt som det är så pass centralt, så förhoppnin­gsvis kan man blanda upp lite mer och få ihop stadsdelar­na.

Hon och de andra i arrangörsg­ruppen har haft möten en gång i veckan för att stämma av hur de ligger till och fördela arbetsuppg­ifterna mellan sig. Mycket tid har gått åt till att välja artister, ta kontakt och boka.

– Vi har frågat jättemycke­t på sociala medier vilka folk vill se och verkligen tagit till oss, säger Marianne Zakrisson Björck.

– Och snackat med våra vänner också, vilka de skulle vilja se på en festival, Det blir mycket hiphop, men vi har försökt att blanda så det inte bara ska vara en stil, säger Khaled Ahmed.

När GP besöker festivalen under lördagen har soffor ställts i ordning för spoken word. Det taskiga vädret till trots har ett femtiotal personer letat sig in bakom lastkajen där några av aktivitete­rna har fått flytta inomhus.

Khaled Ahmed tror att festivalen kan inspirera andra.

– Ju mer man gör sånt här, desto mer ser andra ungdomar att de också kan göra det. De fattar att om jag kan så kan de. Man bygger upp deras självförtr­oende i det, säger han.

Det blir mycket hiphop, men vi har försökt att blanda så det inte bara ska vara en stil Khaled ahmed

 ?? Bild: Petter Trens ?? Vinma tamar, 19, Marianne Zakrisson Björck, 16, Manal simmo, 19, Veronica Luu,19, idris sharifi, 17 och Khaled ahmed, 19 är arrangörer av festivalen i Frihamnen.
Bild: Petter Trens Vinma tamar, 19, Marianne Zakrisson Björck, 16, Manal simmo, 19, Veronica Luu,19, idris sharifi, 17 och Khaled ahmed, 19 är arrangörer av festivalen i Frihamnen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden