Göteborgs-Posten

Lövin: Den som är satt i miljöskuld är icke fri

-

Politik: Miljöparti­ets språkrör Isabella Lövin återanvänd­e tidigare S-ledaren Göran Perssons bevingade ord som finansmini­ster – ”Den som är satt i skuld är icke fri” – när hon sommartala­de i Gustavsber­g utanför Stockholm.

– Lika sant är att den som är satt i miljöskuld är icke fri. Skulden finns där. Den byggs på varje dag. Den orsakar jordskred där skogar skövlats. Den orsakar matbrist där jordar sköljts bort och grundvattn­et sinar. Den gör så att kvinnor och barn inte längre kan äta fisk från Östersjön, sade Lövin i lördagens tal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden