Göteborgs-Posten

Tidigare patienter får nyckelroll

-

Vård: Landets första specialist­mottagning för personer med självskade­beteende har öppnat på Östra sjukhuset. Här ska bland annat personal med egen erfarenhet hjälpa de svårast sjuka. Kliniken vänder sig till personer med allvarligt självskade­beteende.

– Den närmsta definition­en på våra patienter är att de har livshotand­e problem, säger Nina Pedersen, enhetschef på avdelninge­n.

En arbetsgrup­p på 40 personer med bland annat psykologer, dietister och fysioterap­euter driver behandling­en. Här finns även så kallade peer supportrar, personlig egen erfarenhet resurs.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden