Göteborgs-Posten

Ökning av rån mot unga

-

Brott: De senaste åren har det skett en ökning av rån mot unga. År 2015 anmäldes 1 084 rån mot personer under 18 år vilket kan jämföras med de 1 896 anmälninga­r som gjordes förra året. Under innevarand­e års första hälft har 1 247 anmälninga­r om rån mot ungdomar kommit till polisen.

– Det kan vara fråga om en överflyttn­ing från rån mot äldre och mot butiker där man tidigare kunnat få tag på kontanter. Det har blivit svårare och då ger man sig på en grupp som inte kan skydda sig lika bra, säger Sven Granath, kriminolog på Polismyndi­gheten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden