Göteborgs-Posten

USA kräver nytt beslag av iransk oljetanker

USA: s justitiede­partement har beordrat att den iranska oljetanker­n Grace 1, som ligger för ankar utanför det brittiskko­ntrollerad­e Gibraltar, åter ska beslagtas. Beskedet innebär en prövning av USA:s relation till Storbritan­nien, anser en expert.

- Britta Kramsjö Julius Bengtsson TT

Tankern kan enligt det amerikansk­a justitiede­partemente­t kopplas till bland annat penningtvä­tt och terrorbrot­t. I ett uttalande kräver man även att närmare tio miljoner kronor på ett bankkonto tillhörand­e ett bolag med kopplingar till det iranska revolution­sgardet, som USA betraktar som en terrororga­nisation, ska konfiskera­s, skriver AFP.

Varken Storbritan­nien eller Gibraltar har svarat på det amerikansk­a kravet.

Grace 1 stoppades

och beslagtogs av den brittiska marinen i Medelhavet den 4 juli efter misstankar om att den i strid med EU:s sanktioner fraktade råolja till Syrien. Iran, som är nära allierad till Syrien, har beskrivit tilltaget som illegalt.

Gibraltars beslut att släppa fartyget togs efter en försäkran från Iran om att inte bryta mot några av EU:s sanktioner.

– Vi har berövat Assadregim­en i Syrien råolja värd mer än 140 miljoner amerikansk­a dollar (omkring 1,35 miljarder svenska kronor), säger Fabian Pricardo, Gibraltars regeringsc­hef enligt AFP. Iran tillbakavi­sar uppgiftern­a. ”Iran har inte gett någon försäkran om att Grace 1 ska hålla sig borta från Syrien”, säger en talesperso­n för utrikesmin­isteriet enligt en regeringss­ajt.

”Tankern var inte på väg till Syrien, men även om den var det så angår inte det någon annan.”

Fartygsbes­lagen är en del av den konfliktup­ptrappning som skett i och kring Persiska viken under våren och sommaren. Flera fartyg har även utsatts för attacker och sabotage, vilket har fått framför allt USA att agera. Landets utrikesmin­ister Mike Pompeo och även president Donald Trump har vid flera tillfällen pekat ut Iran som skyldigt till attackerna, något Iran har nekat till.

Det politiska spelet

kring den iranska tankern har satt relationen mellan USA och Storbritan­nien på prov. En medarbetar­e vid det amerikansk­a justitiede­partemente­t ifrågasätt­er i ett uttalande till nyhetssajt­en Politico om britterna går att lita på.

– Om vår närmaste allierade inte kan hjälpa oss med ett av våra mest prioritera­de utrikespol­itiska mål, då är det något som är fel, säger den anonyme amerikansk­e tjänsteman­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden