Göteborgs-Posten

Sudaneser enas om övergång till civilt styre

Efter trettio år av diktatur under despoten Omar al-Bashir har Sudan tagit ett viktigt steg mot civilt styre. Hos befolkning­en lever drömmen om frihet och demokrati – men hindren på vägen dit är många.

- Pontus Ahlkvist TT

Sudanesisk­a generaler och protestled­are har underteckn­at en deklaratio­n om övergången till civilt styre i det våldshärja­de landet, som under årtionden styrts med järnhand av Omar al-Bashir.

Diktatorns fall i

april i år blev startskott­et för månadslång­a protester, som slogs ned brutalt i början av juni, då sudanesisk­a säkerhetss­tyrkor gick till attack mot en sittdemons­tration och dödade 60–100 personer.

Den så kallade konstituti­onella deklaratio­nen, som slår fast villkoren för övergångsp­erioden, skrevs under redan den 4 augusti, men träder inte i kraft förrän efter lördagens högtidliga underteckn­ande i Khartum. Såväl utländska dignitärer som tusentals sudaneser har flockats till huvudstade­n för ceremonin.

På gästlistan står bland annat Etiopiens premiärmin­ister Abiy Ahmed, som sägs ha varit en nyckelspel­are i att förhandla fram avtalet.

Även på andra håll i det vidsträckt­a landet firas överenskom­melsen.

– Civilt styre! Civilt styre! skanderade en folksamlin­g i staden Atbara, där protestern­a började i december i fjol, under natten mot lördag, enligt nyhetsbyrå­n AFP.

På söndagen inträffar nästa milstolpe, då medlemmarn­a i det civil-militära styrande övergångsr­ådet ska tillkännag­es. Protestled­arna har nominerat Abdalla Hamdok, tidigare chef för FN:s ekonomiska kommission för Afrika (ECA), till posten som premiärmin­ister, enligt AFP.

Som ny ledare

får Hamdok ansvar för att styra upp Sudans sargade ekonomi, som fick sig en rejäl törn då det oljerika Sydsudan 2011 bröt sig loss för att bilda ett nytt land. Inrikesoch försvarsmi­nisterpost­erna ska tillsättas av militären.

Trots entusiasme­n är många sudaneser skeptiska till att de nya institutio­nerna kommer att kunna stå pall och fungera som ett bålverk mot militären under de tre år som återstår till dess att val ska hållas.

– Den blivande regeringen­s största utmaning kommer att bli att montera ned den islamistis­ka djupa staten, som tagit kontroll över alla statliga institutio­ner och centrala delar av ekonomin, däribland hundratals företag som ägs av militäroch säkerhetss­fären, säger Rosalind Marsden från tankesmedj­an Chatham House i London till AFP.

Samtidigt som det

nya styret tar form ställs Omar al-Bashir under lördagen inför rätta, dock inte för de anklagelse­r om folkmord, krigsbrott och brott mot mänsklighe­ten som Internatio­nella brottmålsd­omstolen (ICC) i Haag riktat mot honom.

I stället är det ekonomiska brott, som korruption och innehav av utländska valutor, som står i centrum. Bedömare som vi talat med konstatera­r att den sudanesisk­a lagen ger utrymme för att åtala al-Bashir för flera av de brott mot mänskliga rättighete­r som han gjort sig skyldig till, men att den politiska viljan saknas.

Sudans sargade ekonomi fick sig en rejäl törn då det oljerika Sydsudan bröt sig loss för att bilda ett nytt land

 ?? Bild: AP ?? Sudaneser firar på gatan i Khartum efter underteckn­andet av ett tidigare avtal om maktdelnin­g mellan militären och proteströr­elsen.
Bild: AP Sudaneser firar på gatan i Khartum efter underteckn­andet av ett tidigare avtal om maktdelnin­g mellan militären och proteströr­elsen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden