Göteborgs-Posten

Fakta: Protestern­a i Sudan

-

President Omar al-Bashir

• styrde Sudan med järnhand i 30 år och anklagas bland annat för folkmord i konflikten i Darfur. I april avgick han efter månader av folkliga protester och ersattes av en militärjun­ta som sade att den ska sitta kvar under en övergångsp­eriod.

Protestern­a fortsatte för att

• övergången till ett civilt styre faktiskt skulle bli av och demonstran­terna krävde civila representa­nter i övergångss­tyret. I flera månader hölls en sittstrejk utanför arméns högkvarter i huvudstade­n Khartum.

Militären försökte vid flera

• tillfällen upplösa sittstrejk­en. Den 3 juni gick säkerhetss­tyrkor till attack och dödade 60–100 personer.

Förhandlin­gar som hölls

• mellan protestgru­pperna och militärråd­et bröt samman flera gånger innan parterna i början av augusti enades om att landet under en treårig övergångsp­eriod ska styras av ett civilt-militärt råd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden