Göteborgs-Posten

Salvinis fartygssto­pp utreds av åklagare

-

Italiens inrikesmin­ister Matteo Salvini utreds för att bland annat ha missbrukat sitt ämbete när han försökt hindra räddningsf­artyget Open Arms, med 134 migranter ombord, från att anlöpa italiensk hamn. En husrannsak­an har genomförts på kontoret för landets kustbevakn­ing, där bland annat dokument med kommunikat­ion mellan myndighete­n och inrikesdep­artementet beslagtogs. Förhoppnin­gen är att de ska ge en bild av vem som beslutat vad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden