Göteborgs-Posten

Åsa Welander

-

Bevakar framför allt Latinameri­ka och är baserad i Mexico City. Skriver ofta om mänskliga rättighete­r, migration, våld och organisera­d brottsligh­et och har rapportera­t om allt från jordbävnin­gskatastro­fer och presidentv­al till situatione­n i våldets El Salvador och krisens Venezuela.

 ??  ??
 ??  ?? ÖVRIGA UTLANDSREP­ORTRAR Britt-Marie Mattsson, Jan Höglund, Hanna Rydén
ÖVRIGA UTLANDSREP­ORTRAR Britt-Marie Mattsson, Jan Höglund, Hanna Rydén

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden