Göteborgs-Posten

Gruppchefe­n: ”De flesta har varit socialt isolerade”

- Lina Norman livsstil@gp.se

Ingen behöver känna sig annorlunda – det finns en förståelse och en gemenskap. Genom Datorspels­klubben kan spelintres­serade barn och unga med neuropsyki­atriska funktionsn­edsättning­ar få en chans till umgänge. – De flesta har varit socialt isolerade, berättar Pelle Öbom, gruppchef för Datorspels­klubben.

En av Datorspels­klubbens medlemmar satt tidigare i ett eget klassrum i skolan, eftersom han inte klarade av att umgås med kamraterna. Andra har inte gått i skolan alls.

– En kille som började här nyligen hade inte ätit tillsamman­s med sin familj på väldigt länge, berättar spelledare­n Mathilda Karlsson. Men här åt han med de andra. Föräldrarn­a blev jätteförvå­nade.

– Det sker små mirakel hela tiden, fyller gruppchef Pelle Öbom i. En annan kille, som innan han kom hit var fast i hemmet, studerar nu på Chalmers. Vid sidan av spelandet jobbar vi också med en socialiser­ingsproces­s.

Datorspels­klubben, som drivs av Göteborgs stad, riktar sig till spelintres­serade barn och unga som fortfarand­e bor hos vårdnadsha­vare och som har någon typ av neuropsyki­atrisk funktionsn­edsättning.

– Spelledarn­a som jobbar här har en unik kompetens, förklarar Pelle Öbom. De har passande utbildning men också ett stort spelintres­se.

Vidare berättar Pelle Öbom att en spelledare alltid är närvarande vid första mötet med nya medlemmar. Så var det inte från början, vilket gjorde det svårt att nå fram.

– De här ungdomarna kan vara rätt trötta på att sitta i möten. Men får de frågor som ”vilket spel spelar du, vilken karaktär är du?” kan man se hur det glimmar till. Spelledarn­a pratar deras språk. Det är en viktig nyckel.

Idag kommer drygt 60 barn och unga till Datorspels­klubben – mestadels killar men även tjejer. För att delta krävs ett beslut om insats enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionsh­indrade, eller SoL, socialtjän­stlagen.

– De flesta av våra medlemmar har varit socialt isolerade på ett eller annat sätt, säger Pelle Öbom. Ofta växer tröskeln och det blir svårare och svårare att ta sig ut. Men här har vi en lugn miljö utan krav, förutom att de ska uppföra sig. Vi jobbar mycket med språket och hur man bemöter andra. Och vi försöker få medlemmarn­a att prova andra aktivitete­r. Målet är att de ska bli så självständ­iga som möjligt.

Enligt Mathilda Karlsson, som arbetat som spelledare på Datorspels­klubben i över två år, är känslan av gemenskap medlemmarn­a emellan oerhört betydelsef­ull.

– Här kan de känna en tillhörigh­et de inte känt tidigare. De kan knyta kontakt med andra som är som dem. De behöver inte känna sig annorlunda – det är nog det viktigaste. Det finns också en förståelse för deras intresse. I skolan kanske man inte hittar likasinnad­e på samma sätt.

Mathilda gör en kort paus innan hon lägger till:

– Det allra bästa är när de lär varandra något nytt, förklarar när någon kanske inte kan ett visst spel. Det är jättefint att se. De pratar även diagnoser med varandra, ”har du också ADHD, hur funkar det för dig i skolan?”. Det är häftigt att de vågar öppna sig.

– Att en kille som aldrig haft en kompis i sitt liv fått kompisar här – det räcker för att det ska vara värt varenda krona, säger Pelle Öbom.

 ?? Bilder: Nicklas Elmrin ?? Edvin Karlsson kommer till datorspels­klubben varannan lördag. de senaste månaderna har antalet medlemmar ökat kraftigt. ”det finns mängder av unga som behöver det här. Vi jobbar för att datorspels­klubben också ska kunna bli daglig verksamhet, så att man kan få fortsätta komma hit även om man flyttat hemifrån”, säger gruppchef Pelle öbom.
Bilder: Nicklas Elmrin Edvin Karlsson kommer till datorspels­klubben varannan lördag. de senaste månaderna har antalet medlemmar ökat kraftigt. ”det finns mängder av unga som behöver det här. Vi jobbar för att datorspels­klubben också ska kunna bli daglig verksamhet, så att man kan få fortsätta komma hit även om man flyttat hemifrån”, säger gruppchef Pelle öbom.
 ??  ?? Pelle öberg och Mathilda Karlsson från göteborgs stad.
Pelle öberg och Mathilda Karlsson från göteborgs stad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden