Göteborgs-Posten

Fakta: Neuropsyki­atriska funktionsn­edsättning­ar

- Källa: Hjärnfonde­n.

I kategorin neuropsyki­atriska

• funktionsn­edsättning­ar ingår diagnosern­a ADHD, ADD, autismspek­trumstörni­ng, språkstörn­ing och Tourettes syndrom. Hos personer med en neuropsyki­atrisk funktionsn­edsättning är hjärnans förmåga när det gäller att bearbeta informatio­n annorlunda.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden