Göteborgs-Posten

9000…

-

…liter popcorn hälldes ut i Öresund för 15 år sedan, 2004. Den svenska och danska kustbevakn­ingen samarbetad­e för att öva på oljebekämp­ning. Popcornen fick gestalta ett utsläpp. De ringades in med oljelänsar och pumpades ombord på oljesaneri­ngsfartyg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden