Göteborgs-Posten

Sommar i P1 Nina Stemme

- Carl Magnus Juliusson

Det finns ämnen för debatt när det kommer till operakonst­en – om Wagner, om relationen mellan konstnär och verk, och varför de kvinnliga huvudrolle­rna så ofta dör i slutet. Nina Stemme annonserar som sommarvärd alla dessa ämnen och det är spännande att för en gång skull få höra en operasånga­res perspektiv på saken.

Stemme är i dag en av Sveriges, och världens, bästa operasånge­rskor. Hon är hovsångers­ka och pristagare av Birgit Nilsson-priset, känd för sina rolltolkni­ngar av storslagna hjältinnor i operor av Richard Wagner och Richard Strauss, och pryder ofta omslaget på olika tidskrifte­r för klassisk musik. Stemme poängterar att hon själv inte hade kunnat sjunga Wagner om hon inte haft förmågan att skilja hans person från hans verk.

Enligt Stemme är döden i operan inte alltid, som kritiker ofta menar, en patriarkal bestraffni­ng av en ung älskande kvinna, utan kan också ses som en befrielse. Döden blir en metafor för ett samhälleli­gt problem som publiken behöver bearbeta eller ta ställning till. En döende kvinna är inte ett offer bara för att hon är kvinna.

Det finns också ett personligt spår genom sommarprat­et, hur Nina Stemme från att ha varit så blyg att hon inte kunnat prata inför klassen, blivit den hon är i dag. Hur hon lärt sig att släppa på självkontr­ollen och få kontakt med sina känslor, även de undertryck­ta sådana.

Men mest intressant blir ändå när hon diskuterar vikten av att med publiken uppleva de starkaste, negativa känslorna tillsamman­s för att på det sättet göra det mest förbjudna mer hanterbart.

I dag, söndag, sommarprat­ar artisten Jill Johnson.

 ?? Bild: Mattias Ahlm ??
Bild: Mattias Ahlm

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden