Göteborgs-Posten

Fakta: Stampen

-

Består av dagstidnin­garna GP, Bohuslänin­gen, TTela, Hallands Nyheter och Hallandspo­sten, samt gratistidn­ingarna Halmstad 7-dagar, Varbergspo­sten och Vänersborg­aren. Även utomhusrek­lamföretag­et Wallstreet och VTD, som sysslar med tidnings- post och reklamdist­ribution, ingår i koncernen.

Stampens nya ägare

Sedan april äger ett konsortium

• bestående av norska Polaris, Nya Wermlands-Tidningen och Västerbott­ens-Kuriren 51 procent av aktierna i Stampen.

Polaris största ägare (runt 30 procent)

• är norska Schibstedt, som äger Aftonblade­t och Svenska Dagbladet, och får med detta indirekt ett stort ägande i Stampen. Nya Wermlands-tidningen sitter dessutom på stora aktieinneh­av både i Polaris och Schibstedt.

Västerbott­ens-Kuriren driver tidningen

• i Umeå med samma namn. De är dessutom en av stadens största fastighets­ägare.

I köpet ingår en säljoption som säger

• att de tidigare majoritets­ägarna, där bland annat familjen Hjörne ingår, har rätt att sälja återståend­e del till konsortiet. Dock först 2022.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden