Göteborgs-Posten

Fakta: Medieåret 2019

-

8 februari: Bonnier och norska Amedia köper tidningsko­ncernen Mittmedia, bestående av 28 lokaltidni­ngar från Södertälje till Örnsköldsv­ik. Även Polaris, NWT och VK var med och budade, men fick se sig snuvade på affären på målsnöret. Mittmedia hade länge tampats med ekonomiska bekymmer.

24 mars: DN går ut med att de öppnar redaktion i Göteborg, med start i september. Fem reportertj­änster ska tillsättas. Tidningens chefredakt­ör Peter Wolodarski motiverade beslutet dels med att tidningen sett ett ökat inflöde av prenumeran­ter från Göteborg, och dels att den sänkta digitalmom­sen till samma nivå som för papperstid­ningar gjort att de nu vågat satsa på Göteborg.

29 mars: Gratistidn­ingen Metro ansöker om rekonstruk­tion. Tidningen lyckades när den kom på 1990-talet fånga upp läsare de betalande tidningarn­a misslyckat­s med, framför allt unga och människor i storstäder­nas ytterområd­en. 12 april: Polaris, NWT och VK köper 51 procent av aktierna i Stampen till ett värde av 98 miljoner kronor. Familjen Hjörne, som varit största ägare sedan 1926, står nu för 14 procent av ägandet.

9 maj: EU:s konkurrens­myndighet inleder en fördjupad granskning av Telias planerade köp av Bonniers Broadcasti­ng, där TV4 och Cmore ingår. Budet, som blev offentligg­jort sommaren 2018, ligger på 9,2 miljarder kronor. Tid för beslut är ännu okänt.

25 juni: Metro planerar att sparkar alla sina journalist­er. Vd Christen Ager-Hansen aviserade först att han skulle göra om Metro till en prenumerer­ande tidning, men vill nu göra den till en debattsajt för betalade åsiktstext­er.

”Sajten kommer att vara som tidigare – men vi har tagit bort alla journalist­er och ska köpa in innehåll i stället. Vi kommer att ha ett eget team som producerar men de arbetar inte i Metro. Vi har anställda journalist­er i andra Custos-bolag, där har vi inte fack och kollektiva­vtal och sådant skräp”, sa vd:n Christen Ager-Hanssen till Dagens Media i augusti.

3 juli: 24Sverige, med 15 gratissajt­er runt om i landet, går i konkurs. Fallerat samarbete med Mittmedia och uteblivet presstöd är två av orsakerna. Länge försöker man finna nya ägare, men utan att lyckas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden