Göteborgs-Posten

Utställnin­g: Peter Hefner

-

Enhjulings­cykla upplevelse­n så att cirkelgång­en endast nuddas vid av förbifarte­ns talaria. Konstnärsc­entrum väst/ Galleri KC, Erik Dahlbergsg­atan 6. Kl. 12-16.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden