Göteborgs-Posten

Skildrar vä■- och uta■förskap

- Omi Gibba/TT

DOKUMENTÄR Minding the gap SVT2 21.15

Den Oscarsnomi­nerade dokumentär­en ”Minding the gap” är ett intimt porträtt av tre tonårspojk­ars uppväxt i Rockford, en hopplös stad i det amerikansk­a rostbältet.

Filmaren Bing Liu är själv en del av gänget och han filmar sina vänner under tolv år genom ungdomstid­ens skateboard­tricks, fester och droger in i vuxenvärld­ens alla krav och måsten. De delar erfarenhet­er av tuffa hemförhåll­anden och förenas i sin kärlek till att åka bräda. För dem är skejtandet en flykt från verklighet­en som de be-höver för att orka.

– Vi skapade en familj tillsamman­s för att ta hand om varandra eftersom ingen annan gjorde det, säger Zack Mulligan i dokumentär­en.

Dokumentär­en tar upp teman som familjevål­d, strukturel­l rasism och ekonomiskt utanförska­p. Ska pojkarna lyckas bryta det sociala arvet?

 ?? Foto: Bing Liu ?? Zack, Bi■g och Keire tar si■ tillflykt till skateboard­åk■i■g för att glömma vardage■.
Foto: Bing Liu Zack, Bi■g och Keire tar si■ tillflykt till skateboard­åk■i■g för att glömma vardage■.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden