Kvin­na för­sö­ker lu­ra polsk­ta­lan­de äld­re

Göteborgs-Posten - - Nyheter -

En polsk­ta­lan­de kvin­na som ut­ger sig för att va­ra po­lis för­sö­ker lu­ra äld­re per­so­ner med polsk bak­grund i Gö­te­borgs­om­rå­det att läm­na ifrån sig vär­desa­ker. Hit­tills har hon lyc­kats i ett fall.

– Hon ring­er och sä­ger att stöld­ligor be­går in­brott i om­rå­det och att det är bäst att läm­na ifrån sig guld och smyc­ken till po­li­sen. Det är väl­digt elakt gjort. Hit­tills i dag har vi fått in sex an­mäl­ning­ar varav ett be­drä­ge­ri har full­bor­dats, sä­ger An­na Gö­rans­son, pressta­les­per­son vid po­li­sen.

En­ligt po­li­sen kan många fler ha drab­bats då mör­ker­ta­let är stort.

Det är in­te förs­ta gång­en som kvin­nan slår till. Gö­te­borgs­om­rå­det drab­ba­des re­dan i som­ras då äld­re polsk­ta­lan­de per­so­ner ring­des upp. Då rå­ka­de bland an­nat en 85-årig kvin­na il­la ut och blev av med vär­desa­ker. Även and­ra re­gi­o­ner i främst söd­ra Sve­ri­ge har rå­kat ut för kvin­nan.

– Vi tror att det är sam­ma per­son som hål­ler på nu. Hon lå­ter väl­digt tro­vär­dig, sä­ger An­na Gö­rans­son.

Po­li­sen väd­jar nu till dem som får sam­tal av kvin­nan att in­te tro på hen­ne.

– Vi in­om po­li­sen ar­be­tar ju ald­rig på det här sät­tet. Så vi upp­ma­nar de som får så­da­na här sam­tal att läg­ga på lu­ren, sä­ger An­na Gö­rans­son.

Ar­kiv­bild: Clau­dio Bre­sci­a­ni

Äld­re per­so­ner med polsk bak­grund ut­sätts för be­drä­ge­ri­för­sök i Gö­te­borgs­om­rå­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.