Te­le2 krä­ver att få för­hand­la med Te­lia

Göteborgs-Posten - - Ekonomi -

Eko­no­mi: TV4 vil­le ge Te­le2 en ti­dig jul­klapp i form av sänd­nings­rät­tig­he­ter över jul­hel­ger­na, men in­ne­hål­let höll en­ligt mot­ta­ga­ren in­te måt­tet. Nu vän­der sig fö­re­ta­get di­rekt till TV4-äga­ren Te­lia och krä­ver att få till en för­hand­ling.

En­ligt Te­le2 har bo­la­get ve­lat för­hand­la om nya rät­tig­he­ter med Te­lia och TV4 i ett halv­år. Te­le2 häv­dar att ett av­tal krävs för att fö­re­ta­get ska kun­na di­gi­ta­li­se­ra 1,6 mil­jo­ner hus­håll un­der det kom­man­de året. Bo­la­get upp­re­pa­de i ett press­med­de­lan­de att TV4-ka­na­ler­na och C Mo­re skul­le för­svin­na från Com Hems ut­bud vid mid­natt om in­te par­ter­na kom över­ens. (TT)

Ar­kiv­bild: Jo­nas Ekströmer

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.