Gott om Häc­ken­li­ra­re i lands­lags­trup­pen

BK Häc­ken är den klubb med flest spe­la­re i Jan­ne An­ders­sons ja­nu­a­ri­trupp. – Det är fan­tas­tiskt bra gjort. Jag tyc­ker verk­li­gen det, sä­ger sport­che­fen Son­ny Karls­son.

Göteborgs-Posten - - Världens Gång -

Fot­boll: BK Häc­ken är den klubb med flest spe­la­re i Jan­ne An­ders­sons ja­nu­a­ri­trupp. ”Det är fan­tas­tiskt bra gjort. Jag tyc­ker verk­li­gen det”, sä­ger sport­che­fen Son­ny Karls­son.

På mån­da­gen pre­sen­te­ra­de den svens­ke för­bunds­kap­te­nen Jan­ne An­ders­son de 25 spe­la­re som åker till Qa­tar för lands­kam­per mot Mol­da­vi­en (9 ja­nu­a­ri) och Ko­so­vo (12 ja­nu­a­ri) i bör­jan av året.

Fy­ra av spe­lar­na har BK Häc­ken som ar­bets­gi­va­re: Mål­vak­ten Pe­ter Abra­hams­son, yt­ter­bac­ken Adam An­ders­son, cen­tra­le mitt­fäl­ta­ren Gustav Berg­gren och of­fen­si­ve kraf­ten Da­le­ho Iran­dust.

Dess­utom har yt­ter­li­ga­re två spe­la­re ett för­flu­tet i Hi­sings­klub­ben: Ham­mar­bys hö­ger­back Si­mon Sand­berg och Mid­tjyl­lands yt­ter­back Jo­el An­ders­son.

En fjä­der i hat­ten för för­e­ning­en och fan­tas­tiskt kul mar­tin erics­son Till­trä­dan­de as­si­ste­ran­de sport­chef BK Häc­ken

To­talt har sex av lands­lags­spe­lar­na en kopp­ling till BK Häc­ken.

– Det ingick på nå­got sätt i pla­nen, att vi skul­le ut­veck­la spe­la­re, även om de in­te är hos oss he­la ti­den. Det är fan­tas­tiskt att det har bli­vit så, sä­ger sport­che­fen Son­ny Karls­son.

Vid års­skif­tet bör­jar Mar­tin Erics­son sin an­ställ­ning som as­si­ste­ran­de sport­chef i Häc­ken. Han har spe­lat med al­la sex i Häc­kens A-lag.

– En fjä­der i hat­ten för för­e­ning­en och fan­tas­tiskt kul. Det mås­te var unikt för klub­ben, att ha med fy­ra sam­ti­digt och sex to­talt, sä­ger Mar­tin Erics­son.

Bå­de Son­ny Karls­son och Mar­tin Erics­son pe­kar ut Pe­ter Abra­hams­son som den som kanske är all­ra när­mast ”det rik­ti­ga” A-lands­la­get.

– Hans kun­nan­de är till­räck­ligt för att va­ra med och kon­kur­re­ra re­dan nu, sä­ger Mar­tin Erics­son.

– Han var hyf­sat nä­ra VM-trup­pen re­dan för två år se­dan, sä­ger Son­ny Karls­son.

Mar­tin Erics­son var lag­kap­ten i den Häc­ken­lag som med Si­mon Sand­berg som hö­ger­back vann Svens­ka cu­pen 2016.

Pe­ter abra­hams­son, Jo­el och adam an­ders­son, gustav berg­gren, si­mon sand­berg och da­le­ho Iran­dust är al­la fost­ra­de i Häc­kens ung­dom­slag. nu är al­la sex ut­tag­na till ja­nu­a­ri­läg­ret med lands­la­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.