In­de­pen­dence day

Göteborgs-Posten - - Kors & Tvärs -

SCI­ENCE FIC­TION ★★ Världs­rym­den an­fal­ler (igen) – och den här gång­en skic­kar de ut­omjording­ar­na rymd­skepp vars skug­gor för­läg­ger värl­dens met­ro­po­ler i skug­ga. Stjärnspäc­kad, ef­fektspra­kan­de ac­tionrul­le. (USA, 1996) TV6 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.