Zol­tan Kovács: Svens­kar­na är som van­ligt ”oro­li­ga”, men i stäl­let för att frå­ga ger de som van­ligt en fö­re­läs­ning om de­mo­kra­ti.

Göteborgs-Posten - - Världen -

Ett av över 50 Twit­te­rin­lägg som den un­gers­ke re­ge­rings­ta­les­man­nen skrev in­i­från tis­da­gens EU-mi­nis­ter­mö­te i Brys­sel. Krux­et var att dis­kus­sio­nen in­te var of­fent­lig. Till sist fick mi­nister­rå­dets ord­fö­ran­de­land Fin­land nog och kör­de ut Kovács. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.