Fak­ta: Eb­be Schön

Göteborgs-Posten - - Namn -

Ål­der: Fyl­ler 90 år på fre­dag.

Gör: Do­cent i lit­te­ra­tur­ve­ten­skap och folk­livs­fors­ka­re samt för­fat­ta­re till drygt 40 böc­ker.

Bor: På Sö­der­malm i Stock­holm.

Fa­milj: Ogift.

Så fi­rar jag fö­del­se­da­gen: ”Jag är egent­li­gen in­te så myc­ket för att fi­ra. Men Bengt af Klint­berg ord­nar ett ka­las med gam­la kol­le­gor och vän­ner och vill de det så är det ju näs­tan oar­tigt att tac­ka nej.”

Om att fyl­la 90: ”För­vå­ning. Jag mär­ker in­te att jag är så gam­mal. Jag är så na­iv att jag in­te fat­tar det, och det är väl ock­så en tröst.”

Lä­ser: ”De is­länds­ka sa­gor­na, fram­för allt Njals sa­ga och Egil Skal­lag­rims­sons sa­ga.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.