Namn vi minns

Göteborgs-Posten - - Namn -

För 53 år se­dan, 1966, föd­des bergs­be­sti­ga­ren och även­ty­ra­ren Gö­ran Kropp.

Han be­steg fle­ra av värl­dens högs­ta berg. Två gång­er, 1996 och 1999, tog han sig till top­pen av Mount Eve­rest. År 2000 för­sök­te han nå Nord­po­len med Ola Skinnar­mo men tving­a­des av­bry­ta då han för­frös tum­men. Kropp om­kom i sam­band med en klätt­ringso­lyc­ka i USA år 2002.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.