Bok­cir­kel on­li­ne med Dy­na­mo: Pla­ne­ten Frank av Da­vid Yoon

Göteborgs-Posten - - Guiden -

Var med och bok­cirk­la med oss när det pas­sar dig, natt el­ler dag! Fun­de­ra över di­na eg­na och and­ras tan­kar i lugn och ro. Stads­bib­li­o­te­ket, Gö­tap­lat­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.