Blå­gult spe­lar för Gus­tin

Göteborgs-Posten - - Sport - Da­ni­el Kihl­ström TT

Sve­ri­ge spe­lar för mer än en VM-se­mi­fi­nal mot Mon­te­negro. De blå­gu­la lands­lags­spe­lar­na spe­lar även för Da­ni­e­la Gus­tin – som åk­te på en ful kors­bands­ska­da mot Bal­kan­la­get i EM i fjol.

– Vin­ner vi är det en se­ger för hen­ne, sä­ger hö­gersex­an Nathalie Hag­man.

Ett Mon­te­negro som är känt för att spe­la på grän­sen vän­tar för Sve­ri­ge på ons­da­gen i mås­te­mat­chen för att nå se­mi­fi­nal i hand­bolls-VM i Ja­pan.

– Det är ett väl­digt tufft och gri­sigt för­svar. De är kän­da för att slåss väl­digt myc­ket där bak­åt, sä­ger hö­gersex­an Nathalie Hag­man ef­ter kros­sen (34–22) mot Ru­mä­ni­en. Hon är dock re­do för upp­gif­ten. – Det hop­pas jag. Ska vi nå en se­mi­fi­nal krävs så­dant. Det ska bli en väl­digt, väl­digt ro­lig match att spe­la, om Ryss­land vin­ner sin match (mot Spa­ni­en), sä­ger Hag­man.

När mel­lan­run­dan knyts

ihop i Park Do­me i Ku­ma­mo­to på ons­da­gen mås­te dock Ryss­land in­le­da da­gen med att slå Spa­ni­en för att Sve­ri­ges match mot Mon­te­negro ska hand­la om en VM-se­mi­fi­nal. Dess­utom mås­te Blå­gult ta in sex mål på Spa­ni­en för att gå för­bi.

In­nan stor­se­gern mot Ru­mä­ni­en var Spa­ni­en dock he­la 18 mål fö­re.

– Vi pra­ta­de om att vi fram­för allt mås­te vin­na men sam­ti­digt stod jag och skrek i för­svars­spe­let att vi ska vin­na med myc­ket. För att ha en chans att kanske nå en se­mi­fi­nal, sä­ger Hag­man.

För­ra året för­lo­ra­de

Sve­ri­ge mot Mon­te­negro – som trä­nas av den ti­di­ga­re svens­ke för­bunds­kap­te­nen Per Jo­hans­son – i två trä­nings­mat­cher och ett mö­te i mel­lan­run­dan av EM i Frank­ri­ke.

I EM-mö­tet slet hö­gersex­an Da­ni­e­la Gus­tin av sitt kors­band ef­ter att ha fått en ful knuff av en mon­te­neg­rinsk spe­la­re i sam­band med ett mål.

– Fy fan. Jag får rys­ning­ar jag ba­ra tän­ker på det, sä­ger mitt­ni­an Isa­bel­le Gulldén.

Nathalie Hag­man:

– Det ha­de va­rit väl­digt kul att få två­la dit Mon­te­negro ef­ter den mat­chen som var för­ra året. Jag har själv dra­git kors­ban­det, så jag vet hur tufft det är, sä­ger Hag­man och fort­sät­ter:

– Gi­vet­vis ha­de hon hop­pats att hon skul­le nå till­ba­ka till det här mäs­ter­ska­pet, men nu är hon till­ba­ka på hand­bolls­pla­nen (i klubb­la­get Hor­sens) och vin­ner vi är det en se­ger för hen­ne.

Ar­kiv­bild: Jo­nas Ekströmer

Da­ni­el­la Gus­tin åk­te på en kors­bands­ska­da i EM-mö­tet med Mon­te­negro för­ra året

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.