”Häc­kens lands­lags­män”

Göteborgs-Posten - - Sport -

Så här be­skri­ver sport­chef Son­ny Karls­son ”Häc­kens” sex lands­lags­män

• Pe­ter Abra­hams­son: Pe­ter är egent­li­gen lands­lags­mål­vakt re­dan. Han är en av de fem bäs­ta, tyc­ker jag.

• Si­mon Sand­berg: Har jäv­ligt bra föt­ter. Vill helst va­ra mitt­back, men är nog fan bäst som yt­ter­back, vil­ket han är med som.

• Jo­el An­ders­son: Har en enorm ar­betska­pa­ci­tet och le­ver nog mest på det.

• Adam An­ders­son: Nog sam­ma svar där. De är hyf­sa­de fot­bolls­spe­la­re med enorm ar­betska­pa­ci­tet.

• Gustav Berg­gren: För­bätt­rar han si­na föt­ter blir han rik­tigt, rik­tigt bra. Allt an­nat är han bra på re­dan.

• Da­le­ho Iran­dust: Han har spetse­gen­ska­per som är fan­tas­tiskt ro­li­ga att tit­ta på. Det är hel­he­ten han be­hö­ver för­bätt­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.