Det­ta gäl­ler för frisk­vårds­bi­drag

Göteborgs-Posten - - Nyheter -

Stor­le­ken va­ri­e­rar mel­lan av­tals­om­rå­de och fö­re­tag.

Skat­te­fritt för den an­ställ­de och av­drags­gillt för ar­bets­gi­va­ren upp till 5 000 kro­nor.

De fles­ta mo­tions- och frisk­vårds­ak­ti­vi­te­ter räk­nas som skat­te­fri per­so­nal­vårds­för­mån.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.