Nya an­mäl­ning­ar om be­drä­ge­ri­för­sök

Göteborgs-Posten - - Nyheter -

Brott: Un­der ons­da­gen fick po­li­sen in över tio nya an­mäl­ning­ar i Gö­te­borgs­om­rå­det från äld­re per­so­ner med polsk bak­grund som bli­vit ut­sat­ta för be­drä­ge­ri­för­sök av en polsk­ta­lan­de kvin­na.

Kvin­nan ring­er upp och ut­ger sig för att va­ra från po­li­sen. Hon sä­ger att stöld­ligor be­går in­brott i om­rå­det och att det är bäst att läm­na ifrån sig guld och smyc­ken till po­li­sen.

– Det här är in­te enk­la brott att ut­re­da. Till­vä­ga­gångs­sät­tet är känt och det är in­te ba­ra i vårt om­rå­de ut­an i he­la lan­det och det har på­gått en läng­re tid, sä­ger Ste­fan Gustafs­son, pressta­les­per­son hos po­li­sen i re­gi­on Väst.

Po­li­sen var­na­de re­dan i som­ras på sin hem­si­da och i so­ci­a­la me­di­er. Och pols­ka or­ga­ni­sa­tio­ner har hjälpt till med att spri­da in­for­ma­tio­nen på pols­ka. (TT)

Ar­kiv­bild: Gorm Kal­lestad

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.