Storm­vin­dar, ned­blåsta träd och in­ställ­da tåg

Göteborgs-Posten - - Nyheter -

Vä­der: Storm­vin­dar längs med kus­ten, ned­blåsta träd och fle­ra in­ställ­da tå­gav­gång­ar. Det är fa­cit ef­ter oväd­ret som drog in över Västsve­ri­ge på tis­dags­kväl­len och nat­ten till ons­da­gen.

En­ligt SMHI blås­te det i cen­tra­la Gö­te­borg uppe­mot 17 me­ter per se­kund i vind­by­ar­na. Dess­utom kom det 17 mil­li­me­ter regn.

För Rädd­nings­tjäns­ten har det trots det va­rit en re­la­tivt lugn natt. – Det är li­te ned­blåsta träd och li­te plå­tar. To­talt har det va­rit un­ge­fär 15 hän­del­ser. Det är inga per­sonska­dor el­ler di­rekt åver­kan på sa­ker och ting, sa­de Lot­ta Mo­lan­der som är larm- och led­nings­o­pe­ra­tör vid Rädd­nings­tjäns­ten Stor­gö­te­borg, på ons­dags­mor­go­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.