12,3

Göteborgs-Posten - - Ekonomi -

Det blev vins­ten i kro­nor (1,17 mil­jar­der eu­ro) ef­ter skatt för H&M:s spans­ka kon­kur­rent In­ditex, som äger kläd­ked­jan Za­ra, för rä­ken­skaps­å­rets tred­je kvar­tal. Det in­ne­bär ett vinst­lyft på 14 pro­cent. För­sälj­ning­en lan­da­de på sju mil­jar­der eu­ro. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.