Te­le­fo­ni­ca vill ha Hu­awei som le­ve­ran­tör

Göteborgs-Posten - - Ekonomi -

Eko­no­mi: Den spans­ka te­le­o­pe­ra­tö­ren Te­le­fo­ni­ca har valt Hu­awei och No­kia som le­ve­ran­tö­rer för 5G-ut­bygg­na­den av sitt te­le­nät i Tyskland, un­der va­ru­mär­ket O2.

Se­dan Hu­awei bann­lysts av USA som ett sä­ker­hets­hot, har re­la­tivt få västo­pe­ra­tö­rer vå­gat väl­ja den ki­ne­sis­ka te­le­komjät­ten som le­ve­ran­tör.

Men först mås­te tys­ka myn­dig­he­ter god­kän­na Hu­awei som le­ve­ran­tör av 5G-nät i lan­det. (TT)

Bild: Mark Schi­e­fel­be­in

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.