Woods tog ut sig själv i första­bol­len

Göteborgs-Posten - - Sport -

Golf: Kap­te­nen Ti­ger Woods tar sitt an­svar och tar ut sig själv till spel i förs­ta mat­chen i Pre­si­dents Cup. Golfstjär­nan ska spe­la fyr­boll till­sam­mans med Jus­tin Tho­mas i täv­ling­en mel­lan USA och öv­ri­ga värl­den (ut­om Eu­ro­pa).

Om det går bra kom­mer Woods sä­kert spe­la fler mat­cher i täv­ling­en på Royal Mel­bour­ne-ba­nan. USA:s vice­kap­ten Fred Couples sä­ger att han räk­nar med att Woods spe­lar minst tre mat­cher un­der de fy­ra da­gar­na. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.