Dam­kro­nor­na föll i sä­songs­pre­miä­ren

Göteborgs-Posten - - Sport -

Ishoc­key: Det blev för­lust med 2–3 mot hem­ma­na­tio­nen Tyskland i Dam­kro­nor­nas ef­ter­läng­ta­de sä­songs­start. Pre­miär­mat­chen kom näs­tan fy­ra må­na­der se­na­re än pla­ne­rat på grund av den upp­märk­sam­ma­de strejk­kon­flik­ten med för­bun­det.

Tvis­ten lös­tes i ok­to­ber och ef­ter ett lä­ger i Falun för ett par vec­kor se­dan pre­sen­te­ra­des en lands­lags­trupp som var till hälf­ten ny jäm­fört med vå­rens VM-fi­asko. El­va spe­la­re åter­står från VM och el­va är nya i fyr­na­tions­tur­ne­ring­en tys­ka Füs­sen.

De nya Dam­kro­nor­na ha­de ald­rig nå­gon rik­tig chans mot värd­na­tio­nen, som tog led­ning­en ef­ter dry­ga fem mi­nu­ter. Ma­ja Ny­lén-Pers­son kun­de sät­ta 1–1, men se­dan dry­ga­de Tyskland ut sin led­ning till 3–1, in­nan Dam­kro­nor­na lyc­ka­des re­du­ce­ra med knappt två mi­nu­ter kvar i and­ra pe­ri­o­den. Nu vän­tar mat­cher mot Fin­land på fre­dag och mot Schweiz på lör­dag. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.