El­debrink flyt­tar till­ba­ka till Tur­ki­et

Göteborgs-Posten - - Sport -

Bas­ket: Bas­ket­s­tjär­nan Fri­da El­debrink åter­vän­der till det tur­kis­ka klubb­la­get Bo­tas, en­ligt SVT. 31-åri­ga El­debrink har va­rit kon­trakts­lös de se­nas­te må­na­der­na me­dan hon har re­ha­bi­li­te­rat en ska­da i hö­ger knä, som hon ådrog sig un­der sin tid i den un­gers­ka li­gan ti­di­ga­re i år.

El­debrink, som spe­la­de för Bo­tas 2017–2018, har un­der hös­ten trä­nat med Tel­ge i den svens­ka bas­ket­li­gan och spe­lat EM-kval med Sve­ri­ge, ef­ter sjät­te­plat­sen i som­ma­rens EM-slut­spel.

– Det sto­ra må­let är än­då OS-kva­let i feb­ru­a­ri, sa­de El­debrink ti­di­ga­re till SVT. (TT)

Bild: Christof­fer Borg Mat­tis­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.