Stolp­skott

Göteborgs-Posten - - Fria Ord - Joc­ke Glad

Härom­da­gen såg jag en av To­re­dals­ga­tans lykt­stol­par från 1923 som ham­nat i klor­na på en gräv­ma­skin. Upp­ryckt med röt­ter­na satt den i ma­ski­nens järn­grepp. Den förr så stol­ta, res­li­ga stol­pen frak­ta­des nu i ho­ri­son­tallä­ge till en sam­lings­plats för skro­ta­de stol­par.

Gis­sar att stol­pen i det lä­get kän­de sig förd bakom lju­set då allt hopp om att fort­sätt­nings­vis få spri­da ljus över gö­te­bor­gar­na de­fi­ni­tivt ha­de slock­nat.

Kan ba­ra hop­pas att nå­got ljus­hu­vud kom­mer på ett nytt an­vänd­nings­om­rå­de för den or­na­men­te­ra­de ne­der­de­len.

Ar­kiv­bild: An­ders Ylan­der

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.