Klä­des­hol­men ut­mär­ker sig

Göteborgs-Posten - - Nyheter -

Bo­stad:

I vil­ken ort får du störst till­gång till grön­om­rå­den – och var blir du helt ut­an? Or­ten som ko­ras till grö­nast per in­vå­na­re är Kin­na. I bot­ten ham­nar Mal­mö. Snit­tet i he­la Sve­ri­ge lig­ger på 287 kvadrat­me­ter na­tur­om­rå­de per per­son. En Kin­na­bo har till­gång till näs­tan dub­belt så myc­ket.

I Mal­mö dä­re­mot har den som vill bre­da ut sig i en park ba­ra 81 kvadrat­me­ter till sitt för­fo­gan­de. Det­ta trots att den skåns­ka stor­sta­den går un­der smek­nam­net ”par­ker­nas stad”. I Gö­te­borg är siff­ran 163 kvadrat­me­ter.

En ort av de 2 000 ut­mär­ker sig ge­nom att helt sak­na till­gång till grön­om­rå­den. Det är Klä­des­hol­men. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.