Ett högst ak­tu­ellt al­bum fyl­ler 40

Det är 40 år se­dan det le­gen­da­ris­ka al­bu­met ”Lon­don Cal­ling” av The Clash släpp­tes. GP:s Mats John­son minns när han som en­sam jour­na­list fick träf­fa sång­a­ren Joe Strum­mer i Gö­te­borg 1980 och re­der ut var­för al­bu­met är ett av de bäs­ta som gjorts.

Göteborgs-Posten - - Kultur&sport -

Si­dan 50

Ar­kiv­bild: AP

The Clash på en bild från 1983 då ban­det ha­de bli­vit ett av de rik­tigt sto­ra. Myc­ket tack va­re al­bu­met ”Lon­don Cal­ling”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.