Cir­ku­la­tion

Göteborgs-Posten - - Två Dagar -

Det fort­sät­ter stänga och öpp­na nya stäl­len i och kring Nords­tan i en så­dan takt att det är svårt att hänga med. När­mast är det dags för Om­brel­li Ita­li­an Stre­et Kit­chen att öpp­na (bred­vid Jen­sens Bøf­hus mot Brunns­par­ken), en Jön­kö­pings­bör­dig re­stau­rang med ita­li­enskt te­ma. I sam­ma ve­va, för­mod­li­gen 27 de­cem­ber, öpp­nar Ro­bert’s Cof­fee (bred­vid Macfo­rum på Öst­ra Hamn­ga­tan), en fin­ländsk kaf­fe­ked­ja som pla­ne­rar än­nu ett kafé i stan vå­ren 2020.

Fo­to: Vil­de Al­lu

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.