Det hän­de då

Göteborgs-Posten - - Namn -

För 30 år se­dan, 1989, be­seg­ra­de ten­nisspe­la­ren Mats Wi­lan­der väst­tys­ke Carl-Uwe Steeb un­der fi­na­len av Da­vis Cup som spe­la­des i Hanns-Mar­tin-Schley­er-Hal­le i Stuttgart. Sam­ma dag vann Bo­ris Bec­ker över Ste­fan

Edberg. När al­la mat­cher var över ha­de Väst­tyskland bli­vit mäs­ta­re och vun­nit mö­tet med 3–2.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.