Namn vi minns

Göteborgs-Posten - - Namn -

För 187 år se­dan, 1832, föd­des den frans­ke in­gen­jö­ren

Gusta­ve Eif­fel (död 1923). Han spe­ci­a­li­se­ra­de sig på oli­ka ty­per av järn­kon­struk­tio­ner. 1886 gjor­de han klar stom­men till Fri­hets­gu­din­nan i New York och tre år se­na­re full­bor­da­des Eif­fel­tor­net i Pa­ris. På 1900-ta­let fors­ka­de han i ae­ro­dy­na­mik och 1912 bygg­de han en vind­tun­nel för flyg­plans­för­sök.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.